ARE YOU KYDDING ME? ŽE JSME JENOM HNOJÁRNA?
TO JSOU JENOM KYDY!
Jsme PEFka – nejlepší ekonomka na Moravě.

NA EKONOMKU? NA TU NEJLEPŠÍ!

Zase a zase. Jsme dobří jak prase. Žádný kydy!
I v roce 2014 jsme získali ocenění „Nejlepší ekonomická fakulta na Moravě“ a navíc 3. místo v rámci celé ČR!

NEMELEM KRAVINY

Existuje dost dobrých důvodů, proč studovat u nás.

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity je moderní a stále se rozvíjející fakultou, která sleduje trendy ve vzdělání i výzkumu. Fakulta nabízí všechny tři stupně vysokoškolského studia v českém i anglickém jazyce.
Před více než deseti lety bylo studium rozšířeno také o informatické obory. Výuka je koncipována tak, aby byla dobře využitelná v praxi, což zvyšuje kvalitu absolventů a jejich uplatnění na trhu práce.
Vše můžeme doložit čísly a fakty. Žádný kydy.
97

% ABSOLVENTŮ

najde práci v oboru do 6 měsíců po ukončení studia

70

% ABSOLVENTŮ

je spokojeno již s první pracovní pozicí

3812
STUDENTŮ
2760
V BAKALÁŘSKÉM STUDIU
956
V MAGISTERSKÉM STUDIU
96
V DOKTORSKÉM STUDIU

Lepší než házet hrách na stěnu, je hodit si k nám přihlášku!

PODAT PŘIHLÁŠKU